Elementair Spel 0.0 Woe W

Image

Voor wie?

Deze Elementair (fysiek) 1.0 is een vervolgcursus op de Elementair 0.0, maar heel zeker ook erg geschikt en uitdagend voor iedereen die al langer toneelspeelt maar nooit eerder een fysiek acteren cursus bij Wilfred. De cursus is een must voor iedereen die op een meer fysiek-bewuste wijze met het acteren bezig wil zijn. En dat is het basisgereedschap voor een acteur.
Het acteren draagt ook veel bij aan een vrijere en bewustere dagelijkse levenshouding en expressie.

Wilfred is al 30 jaar docent, regisseur en acteur en werkt op theaterscholen en conservatoria in heel europa en weet je over veel van je onzekerheden heen te helpen en je te motiveren je grenzen op te zoeken, maar altijd in een veilige en heldere lessituatie.

Wat ga je doen?  *Het gaat om je fysieke bewustzijn, niet om je lichaam!*
Deze acteercursus is in principe de meest nuttige cursus voor de acteren, want je gaat werkelijk de essentie van acteren begrijpen en ervaren.
Je leert door middel van oefeningen, improvisaties en korte scènes de basisprincipes van het toneelspelen kennen, zoals het opbouwen van een personage en van een scene. Wilfred legt in zijn lessen het accent op ‘fysiek spel’. Het oervak van de acteur. Bij deze meer fysiek-bewuste wijze van acteren is je expressie met je lichaam in principe even belangrijk als het spreken van tekst. Je houding, mimiek en lichaamsbewustzijn krijgen veel aandacht.

Kortom, een acteercursus die je verbeelding en je creativiteit prikkelt.

JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN!

Elementair Spel 0.0

Dag

woensdagavond

Data

 8 september - 3 november 2021

geen les op 20 oktober

Lestijd 19.30 - 22.00
Lessen 8 lessen
Docent(en) Wilfred van de Peppel
Investering €250 incl BTW 8 lessen van 2,5 uur
Locatie Het Amsterdams Theaterhuis